Οδός: Ηρ. Πολυτεχνείου 32α
ΤΚ: 18535
Πόλη: Πειραιάς

Όροφος: 3ος
Κουδούνι: Μανωλάκος