Χώρος εξέτασης ασθενούς.

Υποδοχή, σαλόνι.

Γραφείο Ιατρού.